Jak uzyskać licencję ZSF dla psa?

Dlaczego trzeba wystąpić o wydanie licencji flyballowej dla psa do ZSF?

  1. Pies uczestniczący w oficjalnych turniejach ZSF musi mieć wydaną licencję flyballową lub mieć rozpoczętą procedurę uzyskiwania licencji. Rozpoczęcie procedury oznacza złożenie wniosku i opłacenie go.
  2. Licencja flyballowa wydawana jest psom powyżej 15 miesiąca życia. O wydanie licencji dla psa wnioskuje jego przewodnik. 
  3. Pies, który rozpoczął procedurę wydania licencji musi następnie zostać zmierzony zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 2.8 Regulaminu Sportu Flyball
Pamiętaj! 
Na przewodniku psa spoczywa obowiązek dopilnowania, aby pies został zmierzony na oficjalnych turniejach przez zatwierdzonego sędziego

1. Psy biegające na maksymalnej wysokości przeszkód - przewodnik psa zabiera „Wniosek o wydanie licencji flyballowej/Karta Pomiaru Psa” na JEDEN turniej i przed rozpoczęciem turnieju przedstawia psa do pomiaru wraz z Wnioskiem. Wniosek ze zmierzoną wysokością psa i odpowiadającą jej wysokością przeszkód przesyła do ZSF
2. Psy biegające na niżej niż maksymalna wysokości przeszkód - przewodnik psa zabiera „Wniosek o wydanie licencji flyballowej/Karta Pomiaru Psa” na TRZY RÓŻNE turnieje i przed rozpoczęciem turnieju przedstawia psa do pomiaru wraz z Wnioskiem. Wniosek ze zmierzoną wysokością psa i odpowiadającą jej wysokością przeszkód przesyła do ZSF

Aby wystąpić o wydanie licencji dla psa w ZSF należy spełnić dwa wymienione poniżej warunki:

1. Pobrać i wypełnić (górną część obejmującą dane psa i jego przewodnika) „Wniosek o wydanie licencji flyballowej/Karta Pomiaru Psa”

2. Dokonać przelewem opłaty za wydanie licencji na konto ZSF:

Nr konta40 1090 2590 0000 0001 4326 2069
OdbiorcaZwiązek Sportu Flyball Adres: ul. Żupnicza 20/202, 03-821 Warszawa

Tytuł wpłaty:
Imię i nazwisko przewodnika, imię psa, opłata za wydanie licencji

Opłata za wydanie licencji dla psa, którego
przewodnik ma opłaconą licencję zawodnika ZSF
50 zł
Opłata za wydanie licencji dla psa, którego
przewodnik nie ma opłaconej licencji zawodnika ZSF
200 zł
Wydanie duplikatu (zagubionej) licencji15 zł

3. Przesłać skan wniosku wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu mailem na zsf.zarzad@gmail.com

Pamiętaj! 
Wypełniony wniosek o wydanie licencji musi zostać przesłany do ZSF najpóźniej 14 dni przed datą rozpoczęcia zawodów, na które pies został zgłoszony. Opłata za wydanie licencji musi być wpłacona na konto ZSF najpóźniej 10 dni przed datą rozpoczęcia zawodów.
Ważne!
Wniosek o wydanie licencji dla psa może być przesłany wraz z „Wnioskiem o przyjęcie w poczet członków ZSF”.