Jak zarejestrować drużynę ZSF?

Dlaczego dobrze jest zarejestrować drużynę w Związku Sportu Flyball?

  1. Nazwy drużyn, zarejestrowane przez ZSF, są chronione i żadna inna drużyna nie zostanie zarejestrowana pod tą samą nazwą. Drużyny z jednego klubu mogą posiadać jedną wspólną część nazwy (zwyczajowo jest to nazwa klubu np. Klub Jumpers, a drużyny Fast Jumpers, Happy Jumpers itp.).
  2. Zarejestrowanej drużynie przyznawany jest unikalny numer identyfikacyjny, który drużyna zobowiązana jest do używania w formularzach zgłoszeniowych do zawodów.
  3. Drużyna, która w dniu zamknięcia zgłoszeń do zawodów nie figuruje w rejestrze ZSF, będzie traktowana jako nieformalna (niezarejestrowana).
  4. Drużyna nieformalna (niezarejestrowana).
  • To drużyna nie figurująca w rejestrze prowadzonym przez ZSF.
  • Wyniki drużyn nieformalnych nie są uwzględniane w klasyfikacjach prowadzonych przez Związek Sportu Flyball.
  • Rekordy ustanawiane przez drużynę nieformalną nie są uznawane jako rekordy ZSF.
  • Psy startujące w drużynach nieformalnych nie mogą ubiegać się o tytuły flyballowe.

Aby zarejestrować drużynę w ZSF należy spełnić dwa poniższe warunki:

1. W przypadku rejestracji kolejnej drużyny w ramach klubu pobrać i wypełnić „Wniosek o rejestrację drużyny flyballowej” lub w przypadku rejestracji pierwszej drużyny wypełnić “Wiosek o rejestrację klubu i drużyny”.

Wniosek o rejestrację drużyny flyballowej

Wniosek o rejestrację klubu i drużyny

2. Dokonać przelewem opłaty rejestracyjnej na konto ZSF:

Nr konta40 1090 2590 0000 0001 4326 2069
OdbiorcaZwiązek Sportu Flyball, ul. Konwaliowa 7, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Tytuł wpłaty: drużyna …………………………………, opłata rejestracyjna.

Opłata za rejestrację drużyny w ZSF200 zł

3. Przesłać skan wniosku wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu mailem na zsf.zarzad@gmail.com

Pamiętaj! 
Wypełniony wniosek o rejestrację drużyny musi zostać przesłany do ZSF najpóźniej 14 dni przed datą rozpoczęcia zawodów, na które drużyna została zgłoszona. Odpowiednia opłata musi być wpłacona na konto ZSF najpóźniej 10 dni przed datą rozpoczęcia zawodów.
Ważne! 
Nie zostawiaj zatem tego na ostatnią chwilę przed zawodami.