Jak zostać członkiem ZSF?

Co daje członkostwo w Związku Sportu Flyball? 

  1. Zyskujesz prawo do uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków ZSF.
  2. Zyskujesz czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  3. Zyskujesz możliwość wpływania na kierunki rozwoju flyballu w Polsce.
  4. Zyskujesz możliwość zgłaszania wniosków, postulatów do władz Związku.
  5. Zyskujesz prawo starania się o organizację oficjalnych zawodów ZSF.
  6. Zyskujesz na opłacie za wydanie licencji dla psa, z którym zamierzasz startować.
  7. Zyskujesz na opłacie za udział w turnieju ZSF psa, z którym startujesz.

Aby zostać członkiem ZSF należy spełnić dwa wymienione poniżej warunki:

1. Pobrać i wypełnić “Wniosek o przyjęcie w poczet członków ZSF”

2. Dokonać przelewem opłaty rejestracyjnej oraz składki członkowskiej na konto ZSF:

Nr konta40 1090 2590 0000 0001 4326 2069
OdbiorcaZwiązek Sportu Flyball Adres: ul. Żupnicza 20/202, 03-821 Warszawa

Tytuł wpłaty: Imię i Nazwisko, opłata rejestracyjna i opłata członkowska

Opłata za przedłużenie licencji na rok 202175 zł (do 28.02.2021)
100 zł (po 28.02.2021)
Opłata rejestracyjna w ZSF – uwaga, zawiera już składkę na rok 2021!100 zł

3. Przesłać skan wniosku wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu mailem na zsf.zarzad@gmail.com

Opłata rejestracyjna jest pobierana jednorazowo. W przypadku nie uiszczenia składki członkowskiej za kolejny rok do 31 marca bieżącego roku niezbędne jest ponowne uiszczenie opłaty rejestracyjnej.

Składkę członkowską za bieżący rok należy uiścić do ostatniego dnia lutego bieżącego roku.
Z dniem 31 marca bieżącego roku osoba, która nie uiściła opłaty członkowskiej będzie skreślona z listy członków ZSF.
Pamiętaj!
Wypełniony wniosek o przyjęcie w poczet członków ZSF musi zostać przesłany do ZSF najpóźniej 14 dni przed datą rozpoczęcia zawodów, na które zostałeś zgłoszony. Odpowiednia opłata musi być wpłacona na konto ZSF najpóźniej 10 dni przed datą rozpoczęcia zawodów.
Ważne!
Nie zostawiaj zatem tego na ostatnią chwilę przed zawodami!!!!