Jak uzyskać licencję zawodniczą ZSF?

Co daje licencja zawodnicza Związku Sportu Flyball? 

  1. Zyskujesz prawo do uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków ZSF.
  2. Zyskujesz możliwość wpływania na kierunki rozwoju flyballu w Polsce.
  3. Zyskujesz możliwość zgłaszania wniosków, postulatów do władz Związku.
  4. Zyskujesz prawo starania się o organizację oficjalnych zawodów ZSF.
  5. Zyskujesz na opłacie za wydanie licencji dla psa, z którym zamierzasz startować.
  6. Zyskujesz na opłacie za udział w turnieju ZSF psa, z którym startujesz.
  7. Możesz zostać sędzią ZSF.

Aby otrzymać licencję zawodniczą ZSF należy spełnić wymienione poniżej warunki:

1. Pobrać i wypełnić “Wniosek o wydanie licencji zawodnika”

Wniosek o wydanie licencji dla zawodnika

2. Dokonać przelewem opłaty rejestracyjnej oraz opłaty za licencję zawodniczą na konto ZSF:

Nr konta40 1090 2590 0000 0001 4326 2069
OdbiorcaZwiązek Sportu Flyball, ul. Konwaliowa 7, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Tytuł wpłaty: Imię i Nazwisko, opłata rejestracyjna i opłata za licencję zawodniczą

Opłata za przedłużenie licencji na rok 2024
(dotyczy zawodników z aktywną licencją w 2023)
100 zł (do końca lutego)
150 zł (po 1 marca)
Rejestracja nowego zawodnika w ZSF – zawiera już składkę na ten rok!150 zł

3. Przesłać skan wniosku wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu mailem na zsf.zarzad@gmail.com

Pamiętaj!
Wypełniony wniosek o wyrobienie licencji zawodniczej ZSF powinien zostać przesłany do ZSF najpóźniej 14 dni przed datą rozpoczęcia zawodów, na które zostałeś zgłoszony. Odpowiednia opłata powinna być wpłacona na konto ZSF najpóźniej 10 dni przed datą rozpoczęcia zawodów. 
Jeśli termin już minął, skontaktuj się bezpośrednio z osobą wystawiającą licencje dla zawodników oraz psów.
Ważne!
Nie zostawiaj zatem tego na ostatnią chwilę przed zawodami!!!!

Licencję dla zawodnika należy odnawiać co roku

Każdy zawodnik startujący z psem w danym sezonie, *powinien mieć aktywną licencję.
Każdy aktywny sędzia flyballowy musi mieć aktywną licencję zawodniczą.
Co roku należy ją przedłużać.

– Jeżeli zawodnik był zarejestrowany w poprzednim roku lub wcześniej, należy przedłużyć jego licencję w tym roku.
– Jeżeli zawodnik jest zarejestrowany w tym roku, nie należy przedłużać mu licencji, ma aktywną!
– Jeżeli wiesz lub przypuszczasz, że nie będziesz startować z psem w nowym sezonie, nie musisz przedłużać licencji, możesz to zrobić w każdej chwili, ale opłata po 1 marca jest wyższa.

*powinien, nie musi, ale wiąże się to z wyższymi opłatami za udział w zawodach czy rejestrację psa takiego zawodnika.