Jak uzyskać licencję zawodniczą ZSF?

Co daje licencja zawodnicza Związku Sportu Flyball? 

  1. Zyskujesz prawo do uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków ZSF.
  2. Zyskujesz czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  3. Zyskujesz możliwość wpływania na kierunki rozwoju flyballu w Polsce.
  4. Zyskujesz możliwość zgłaszania wniosków, postulatów do władz Związku.
  5. Zyskujesz prawo starania się o organizację oficjalnych zawodów ZSF.
  6. Zyskujesz na opłacie za wydanie licencji dla psa, z którym zamierzasz startować.
  7. Zyskujesz na opłacie za udział w turnieju ZSF psa, z którym startujesz.

Aby otrzymać licencję zawodniczą ZSF należy spełnić dwa wymienione poniżej warunki:

1. Pobrać i wypełnić “Wniosek o wydanie licencji zawodnika”

2. Dokonać przelewem opłaty rejestracyjnej oraz opłaty za licencję zawodniczą na konto ZSF:

Nr konta40 1090 2590 0000 0001 4326 2069
OdbiorcaZwiązek Sportu Flyball Adres: ul. Żupnicza 20/202, 03-821 Warszawa

Tytuł wpłaty: Imię i Nazwisko, opłata rejestracyjna i opłata za licencję zawodniczą

Opłata za przedłużenie licencji na rok 202275 zł (do 28.02.2022)
100 zł (po 28.02.2022)
Opłata rejestracyjna w ZSF – uwaga, zawiera już składkę na rok 2022!100 zł

3. Przesłać skan wniosku wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu mailem na zsf.zarzad@gmail.com

Opłata rejestracyjna /wyrobienie licencji zawodniczej/ w wysokości 100zł jest pobierana jednorazowo i zawiera już składkę na dany rok.
Opłata za przedłużenie licencji zawodniczej, wniesiona przed końcem lutego danego roku wynosi 75 zł, od 1 marca danego roku - 100 zł.
Pamiętaj!
Wypełniony wniosek o wyrobienie licencji zawodniczej ZSF powinien zostać przesłany do ZSF najpóźniej 14 dni przed datą rozpoczęcia zawodów, na które zostałeś zgłoszony. Odpowiednia opłata powinna być wpłacona na konto ZSF najpóźniej 10 dni przed datą rozpoczęcia zawodów. 
Jeśli termin już minął, skontaktuj się bezpośrednio z osobą wystawiającą licencje dla zawodników oraz psów.
Ważne!
Nie zostawiaj zatem tego na ostatnią chwilę przed zawodami!!!!