Lista sędziów Flyball

Koordynatorzy ZSF d/s Sędziowskich:

Sędzia główna – Anna Bielik
Sędzia główny – Timothy Symes

lp.
imię i nazwisko
rodzaj licencji
1Agata Orłowskasędzia liniowa
2Agnieszka Tandeckasędzia główna
3Anna Bieliksędzia główna
4Anna Jaroszeksędzia liniowa
5Artur Stebińskisędzia liniowy
6Dorota Ważyńska sędzia główna
7Jan Dolińskisędzia liniowy
8Joanna Jachimowskasędzia liniowa
9Julia Sobolewskasędzia liniowa
10Kaja Skalnasędzia liniowa
11Katarzyna Skotniczny - Beksędzia liniowa
12Katarzyna Skotniczny - Beksędzia główna
13Krzysztof Mikołajczyksędzia główny
14Magdalena Szulcsędzia liniowa
15Małgorzata Zdunsędzia liniowa
16Marcin Harabinsędzia liniowy
17Marcin Harabinsędzia główny
18Marta Kowalewska sędzia główna
19Monika Karczewskasędzia liniowa
21Sanda Pawłowska-Kiszkasędzia liniowa
20Tim Symessędzia główny