Najlepsze czasy drużyn

Pamiętaj!
ZSF prowadzi rejestr najlepszych czasów drużyn zarejestrowanych w Związku na podstawie wyników drużyn uzyskanych w zawodach oficjalnych.
 
Jeśli zawody odbywały się za granicą należy przedstawić Kartę wyników.

Najlepsze czasy drużyn w danym roku:

20152016201720182019202020212022

Rekordy czasowe drużyn:

Nie można odnaleźć strony
Logo Google

Żądany plik nie istnieje.

Sprawdź, czy URL jest poprawny i czy plik istnieje.

Dysk Google – zrobisz wszystko w jednym miejscu

Aplikacje Dysku Google ułatwiają tworzenie, przechowywanie i udostępnianie różnego rodzaju dokumentów, w tym arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji.

Dowiedz się więcej na drive.google.com/start/apps.