Przewodnik dla boksowego

Drogi ładowaczu,


Niniejszy przewodnik ma Ci pomóc w pracy jako ładowacz oraz sędzia boksowy w trakcie turnieju flyballowego.


Nikt Ci nie powiedział, że będziesz także pełnił funkcję sędziego? Jednak należy to także do obowiązków ładowacza – po skończonym meczu swojej drużyny ładowacz zabiera boks z toru, a następnie siada na krześle przy torze, na którym biegała jego drużyna i sędziuje mecz kolejnej drużyny jako sędzia boksowy. A nie jest do łatwe zadanie.


Zasady zawarte w niniejszym przewodniku mają Ci pomóc w pełnieniu funkcji sędziego boksowego. Choć flyball to sport, w którym mamy do czynienia z wieloma nieprzewidzianymi sytuacjami, jednak te pojawiające się w okolicach boksu są w miarę proste. Wystarczy pamiętać o kilku podstawowych zasadach zawartych w niniejszej instrukcji .

W imieniu ZSF – Anna Bielik –
Koordynator sędziów i Sędzia główny

Co może, a czego nie wolno ładowaczowi?

Regulamin flyballu mówi, że: W trakcie trwania wyścigu ładowacz musi pozostawać na boksie (za boksem) w pozycji wyprostowanej. Odstępstwem od tej zasady jest rozgrzewka, konieczność złapania utraconej przez psa piłki lub uzupełnienia zapasów piłek do ładowania przed kolejnym biegiem. Ładowacz podczas wyścigu może jedynie głosem dopingować psa, w taki sposób, aby nie przeszkadzać drużynie przeciwnej. W momencie kiedy pies dobiega do boksu, piłka musi być już załadowana, a ładowacz musi stać w pozycji wyprostowanej. Ładowacz musi pozostać za boksem w pozycji pionowej do momentu ogłoszenia przez Sędziego głównego zakończenia wyścigu. Jeśli w opinii Sędziego głównego ładowacz złamał powyższe zasady, jego drużyna może zostać ukarana przegraną w danym wyścigu.

Co to oznacza w praktyce: Od momentu, gdy ładowacz zasygnalizuje Sędziemu głównemu (przez podniesienie ręki do góry) swoją gotowość, do momentu, gdy Sędzia główny zasygnalizuje (przy użyciu gwizdka) zakończenie wyścigu, ładowacz zasadniczo może jedynie wołać psy i ładować kolejne piłki.

Pamiętaj! Gdy pies jest tuż przed boksem lub na boksie musisz stać wyprostowany!!!
Stój w pozycji wyprostowanej, a jeśli w rękach trzymasz piłki, ręce trzymaj za sobą – inne zachowanie oznacza naruszenie regulaminu (=ładowacz w trakcie wyścigu nie ma prawa pokazywać psom piłek).

Ważne!!! Jeśli w trakcie ładowania piłka wypadnie Ci z ręki i będzie leżeć przed boksem, to nie jest to błąd. Musisz tylko szybko załadować kolejną piłkę i stanąć w pozycji wyprostowanej w momencie kiedy pies dobiega do boksu. Błędem natomiast będzie, jeśli pies wybije piłkę z boksu, nie złapie jej prawidłowo lub wypuści ją z pyska, a następnie pobierze leżącą na ziemi piłkę i z nią pobiegnie w stronę mety. 

Co należy zrobić w przypadku, gdy zepsuje się boks lub nie można załadować piłki?

Jeśli w trakcie wyścigu boks ulegnie awarii, musisz zgłosić ten fakt Sędziemu głównemu. Zgłoszenie awarii boksu odbywa się w następujący sposób – ładowacz  unosi nad głowę skrzyżowane ręce lub staje  przed boksem. Sędzia główny przerwa wyścig. Pamiętaj, że do momentu sprawdzenia boksu przez Sędziego głównego, nikt nie ma prawa dotykać boksu!! Musisz opisać Sędziemu głównemu problem, a ten sprawdzi czy boks faktycznie uległ awarii.


Podsumowując: Ładowacz zgłasza Sędziemu głównemu awarię boksu, Sędzia główny natychmiast przerywa wyścig, a następnie sprawdza działanie boksu. Jeśli – w opinii Sędziego głównego - boks jest zepsuty, drużyna może wymienić boks na inny i wyścig zostaje powtórzony. Jeśli sędzia uzna, że boks działa prawidłowo, to drużyna przegrywa ten wyścig. Jeśli drużyna nie ma innego boksu, z którego mogłaby skorzystać, a boks drużyny nie może zostać naprawiony w rozsądnym czasie, wówczas wszystkie wyścigi w danym meczu będą uznane za przegrane.

Jeśli po raz kolejny wystąpi awaria boksu – albo gdy boks zapasowy również ulegnie awarii
– w tym samym wyścigu, wówczas wyścig będzie uznany za przegrany, jak również wszystkie pozostałe wyścigi w tym meczu. 

Ładowacz jako sędzia boksowy

Pamiętaj !
Po zakończeniu meczu swojej drużyny, zabierasz boks z toru, a następnie zajmujesz miejsce na stołku koło boksu i w kolejnym meczu pełnisz funkcję sędziego boksowego.
 Praca sędziego boksowego jest często niedoceniana, a jest równie ważna jak ładowanie piłek do boksu. Sędzia boksowy wspiera sędziego liniowego i Sędziego głównego w trakcie każdego wyścigu. Jest najbliżej boksu, więc najłatwiej mu dostrzec błędy popełniane na lub przy boksie.

Jak wygląda praca sędziego boksowego?

Sędzia boksowy:

 • zgłasza błędy dostrzeżone wyłącznie na torze, do którego sędziowania został wyznaczony, 
 • sygnalizuje błąd poprzez podniesienie chorągiewki na 2-3 sek, 
 • w pozostałych sytuacjach chorągiewka sygnalizująca błąd powinna być trzymana przez sędziego boksowego nieruchomo przy nodze, 
 • czeka na sygnał od Sędziego głównego o przygotowaniu do rozpoczęcia wyścigu i informuje o własnej gotowości poprzez kiwnięcie głową, 
 • w przypadku, gdy Sędzia główny lub sędzia liniowy nie zauważą w trakcie wyścigu podniesionej przed sędziego boksowego chorągiewki, po zakończonym wyścigu sędzia boksowy powinien podejść do Sędziego głównego lub sędziego liniowego i poinformować ich o tym fakcie.

Na co powinien zwracać uwagę sędzia boksowy? 

 • Upewnia się, że nadbiegający pies pokonuje wszystkie przeszkody w określonej kolejności; ominięcie przeszkody sygnalizuje podniesieniem chorągiewki. 
 • Upewnia się, że pies naciska boks przed wyjęciem piłki (wyjęcie piłki przed lub bez naciśnięcia boksu jest traktowane jak “kradzież” i skutkuje podniesieniem chorągiewki). 
 • Upewnia się, że pies podejmuje piłkę, uwolnioną z boksu (zamiast dowolnej, leżącej na ziemi lub przyniesionej przez niego w pysku); podjęcie niewłaściwej piłki skutkuje podniesieniem chorągiewki. 
 • Upewnia się, że pies niesie w pysku piłkę podczas pokonywania wszystkich przeszkód; Jeśli pies ominie przeszkodę lub pokona ją bez piłki, sędzia boksowy podnosi chorągiewkę. 
Uwaga! jeśli pies upuści piłkę, ale następnie podejmie ją i dokończy bieg, pokonując przeszkody we właściwej kolejności to taka sytuacja nie jest traktowana jako błąd.
Uwaga! Jeśli piłka, po wybiciu jej przez psa z boksu, odbije się i upadnie obok boksu, w granicach ringu, a pies ją podniesie i będzie zgodnie z przepisami kontynuował bieg, to taka sytuacja nie jest traktowana jako błąd. Jeśli natomiast piłka zostanie podana/kopnięta do psa przez widza, ładowacza lub inną osobę, jest to traktowane jako błąd, a pies musi powtórzyć swój bieg. 
 • Upewnia się, że ładowacz korzysta z zatwierdzonych piłek (nie jest to przewinienie, skutkujące podniesieniem chorągiewki, jednak po zakończeniu biegu sędzia boksowy powiadamia Sędziego głównego o ewentualnych nieprawidłowościach lub dziwnych dźwiękach, np.: piszczących piłkach, dzwonkach itp.). 
 • Upewnia się, że ładowacz ładuje piłki do boksu przed dobiegnięciem psa.
  Jeśli w wyrzutni brak piłki, sędzia boksowy podnosi chorągiewkę. 
 • Upewnia się, że ładowacz stoi za boksem i nie daje psu sygnałów innych niż zachęty słowne. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy ładowacz pochyla się, aby załadować piłkę lub podnieść piłkę leżącą na ziemi, ładowacz powinien stać w pozycji wyprostowanej z rękami za plecami (jeśli trzyma w nich piłki) lub wzdłuż boków ciała (tylko gdy ma puste ręce); nie wolno mu dawać psu żadnych sygnałów optycznych lub innych. Nie wolno mu także dotykać psa podczas biegu (jest to dozwolone podczas rozgrzewki). Jeśli ładowacz dotyka psa podczas biegu, sędzia boksowy podnosi chorągiewkę. 
 • Upewnia się, że ładowacz pozostaje na miejscu do momentu ogłoszenia zakończenia wyścigu przez sędziego głównego. Zbyt wczesne opuszczenie miejsca przez ładowacza może rozpraszać drużynę przeciwną. W przypadku, gdy ładowacz zbyt wcześnie opuszcza swoją pozycję, sędzia boksowy powiadamia sędziego głównego, który może dać ładowaczowi jedno ostrzeżenie. Gdy sytuacja taka się powtórzy Sędzia główny może ukarać drużynę przegraniem wyścigu.

W razie wątpliwości !
Powyżej wymieniono jedynie podstawowe zasady pracy sędziów boksowych. Niemal na pewno wystąpią okoliczności, których powyższe zasady nie przewidują. W przypadku wątpliwości, co do podniesienia chorągiewki, nie wahaj się zapytać Sędziego głównego o opinię. Jeśli zadasz pytanie zaraz po wyścigu, w którym zaszło zdarzenie, co do którego masz wątpliwości, obydwoje będziecie pamiętać je „na świeżo”, dzięki czemu dokonacie wszelkich niezbędnych uaktualnień. Nie czekaj i nie zostawiaj swoich pytań bez odpowiedzi.

Na zakończenie
Nie ulega wątpliwości, że ładowacz odgrywa ważną rolę w drużynie. Musi być szybki, skupiony, uważny, musi śledzić to co się dzieje na torze, a jednocześnie postępować zgodnie z Regulaminem Sportu Flyball. Błąd lub spóźnienie w załadowaniu piłki do boksu może oznaczać przegraną własnej drużyny. Gdy ładowacz pracuje jako sędzia boksowy, jego uważne śledzenie przebiegu wyścigów, dostrzeganie i sygnalizowanie błędów ma także istotny wpływ na przebieg wyścigu i całego meczu. Pamiętaj o tym, gdy będziesz zajmował pozycję sędziego boksowego.