Przewodnik dla organizatora turnieju ZSF

PRZED

1. Zgłoś chęć organizacji turnieju w grupie liderów ‘Kontakt ZSF’
(podaj termin i miejsce zawodów).
2. Zaczekaj na akceptację terminu przez Zarząd ZSF.
3. Mailowo zawnioskuj (jeśli potrzebujesz) o udostępnieniu sprzętu:

 • EJS – Elektroniczny System Pomiaru Czasu (tzw. światła),
 • komputera,
 • miarki oraz czytnika czipów,
 • namiotów (3 szt.),
 • hopek (2 tory),
 • band,
 • tablicy wyników,
 • ram do mocowania boksów (2 szt.),
 • flag dla sędziów boksowych (2 szt.).

4. Za system EJS odpowiada Jan Doliński (Fractal FT).
5. Ogłoś zawody (zazwyczaj wydarzenie na FB), udostępnij wszelkie informacje oraz formularz zapisu dla drużyny. Przedstaw formułę turnieju, podział na dywizje, czasy BO oraz CT, liczbę falstartów. Przygotuj program turnieju z uwzględnieniem koniecznych przerw.
6. Zweryfikuj numery licencji psów, numery drużyn oraz fakt opłaconej licencji zawodniczej na dany rok kalendarzowy – w razie wątpliwości skontaktuj się z Marią Sołonczak (Synergy FT). 
7. Pamiętaj o zapewnieniu dostępu do monitora i drukarki, zadbaj o krzesła dla sędziów boksowych oraz miarę do zmierzenia toru (minimum 20 m). Wydrukuj konieczne dokumenty (rekord Polski, karta pomiaru psów – choć ją można wypełniać na komputerze). 
8. Zapewnij po 8 trofeów dla każdej drużyny z podium danej dywizji.

W TRAKCIE

1. Na odprawie sędziowskiej  w pierwszym dniu zawodów przekaż w gotówce wynagrodzenie sędziom liniowym oraz głównym i skompletuj podpisy potwierdzające ten fakt (wzór rozliczenia tutaj).
2. Uzupełniając kartę pomiaru psów zadbaj o poprawne wpisanie całego numeru chipa danego psa.
3. Dbaj o wypełnianie tabeli z wynikami.

PO – rozlicz się z zawodów

1. ZSUMUJ:

 • liczba drużyn x 100zł
 • liczba handlerów bez licencji x 50zł

2. ODEJMIJ od tego wynagrodzenia sędziów

 • liczba liniowych x 75zł
 • liczba głównych x 150zł

3. Końcową kwotę przelej na konto ZSF do 10 dni roboczych.
4. Do 5 dni roboczych po zakończeniu zawodów wyślij na adres mailowy zarządu JEDNEGO maila zawierającego:

 • kartę pomiaru psów,
 • karty czasowe drużyn (z EJS),
 • zapis EJS,
 • rozliczenie  wynagrodzeń sędziowskich wraz z ich podpisami,
 • plik (np. Excel) zawierający informacje dotyczące opłat (punkt 1 i 2) – pamiętaj o wpisaniu nazwisk handlerów bez opłaconej licencji zawodniczej.

W razie pytań kontaktuj się z Zarządem ZSF!