Przewodnik dla organizatora turnieju ZSF

PRZED

1. Zgłoś chęć organizacji turnieju w grupie liderów ‘Kontakt ZSF’
(podaj termin i miejsce zawodów).
2. Zaczekaj na akceptację terminu przez Zarząd ZSF.
3. Mailowo zawnioskuj (jeśli potrzebujesz) o udostępnieniu sprzętu:

 • EJS – Elektroniczny System Pomiaru Czasu (tzw. światła),
 • komputera,
 • miarki oraz czytnika czipów,
 • namiotów (3 szt.),
 • hopek (2 tory),
 • band,
 • tablicy wyników,
 • ram do mocowania boksów (2 szt.),
 • flag dla sędziów boksowych (2 szt.).

4. Za system EJS odpowiada Jan Doliński (Fractal FT).
5. Ogłoś zawody (zazwyczaj wydarzenie na FB), udostępnij wszelkie informacje, również o wysokości wpisowego od każdej drużyny (kwota 300zł jest kwotą sugerowaną – możesz ją podnieść lub obniżyć) oraz formularz zapisu dla drużyny. Przedstaw formułę turnieju, podział na dywizje, czasy BO oraz CT, liczbę falstartów. Przygotuj program turnieju z uwzględnieniem koniecznych przerw.
6. Zweryfikuj numery licencji psów, numery drużyn oraz fakt opłaconej licencji zawodniczej na dany rok kalendarzowy – w razie wątpliwości skontaktuj się z Marią Sołonczak (Synergy FT). 
7. Pamiętaj o zapewnieniu dostępu do monitora i drukarki, zadbaj o krzesła dla sędziów boksowych oraz miarę do zmierzenia toru (minimum 20 m). Wydrukuj konieczne dokumenty (rekord Polski, karta pomiaru psów – choć ją można wypełniać na komputerze). 
8. Zapewnij po 8 trofeów dla każdej drużyny z podium danej dywizji.

W TRAKCIE

1. Na odprawie sędziowskiej  w pierwszym dniu zawodów przekaż w gotówce wynagrodzenie sędziom liniowym oraz głównym i skompletuj podpisy potwierdzające ten fakt (wzór rozliczenia tutaj).
2. Uzupełniając kartę pomiaru psów zadbaj o poprawne wpisanie całego numeru chipa danego psa.
3. Dbaj o wypełnianie tabeli z wynikami.

PO – rozlicz się z zawodów

1. ZSUMUJ:

 • liczba drużyn x 100 zł
 • liczba handlerów bez licencji x 50 zł

2. ODEJMIJ od tego wynagrodzenia sędziów

 • liczba liniowych x 80 zł
 • liczba głównych x 160 zł

3. Końcową kwotę przelej na konto ZSF do 10 dni roboczych.
4. Do 5 dni roboczych po zakończeniu zawodów wyślij na adres mailowy zarządu JEDNEGO maila zawierającego:

 • kartę pomiaru psów,
 • karty czasowe drużyn (z EJS),
 • zapis EJS,
 • rozliczenie  wynagrodzeń sędziowskich wraz z ich podpisami,
 • plik (np. Excel) zawierający informacje dotyczące opłat (punkt 1 i 2) – pamiętaj o wpisaniu nazwisk handlerów bez opłaconej licencji zawodniczej.

W razie pytań kontaktuj się z Zarządem ZSF!