Tabela opłat ZSF

Opłaty obowiązują od dnia 1 marca 2019 r.

Członkostwo

Opłata członkowska ZSF za rok 202075 zł
Opłata rejestracyjna za członkostwo w ZSF100 zł

Rejestracja drużyny

Opłata za rejestrację drużyny w ZSF200 zł

Licencje

Opłata za wydanie licencji dla psa, którego przewodnik jest członkiem ZSF50 zł
Opłata za wydanie licencji dla psa, którego przewodnik nie jest członkiem ZSF200 zł
Wydanie duplikatu (zagubionej) licencji15 zł

Sędziowie – szkolenia i egzaminy

opłata za szkolenie i egzamin na Sędziego liniowego75 zł
opłata za szkolenie i egzamin na Sędziego głównego75 zł
opłata za seminarium z wiedzy sędziowskiej za pomocą Skype50 zł

Tabele opłat turniejowych

1. Opłaty turniejowe na rzecz ZSF (dotyczy Organizatorów turniejów)

Ilość drużynWysokość opłaty od drużyny
4-10150 zł
11-15140 zł
16-20130 zł
21 i więcej120 zł
Opłata dodatkowa za każdego psa bez
licencji
50 zł
Opłata dodatkowa za każdego przewodnika
który nie jest członkiem ZSF
50 zł

2. Opłaty turniejowe na rzecz organizatora (dotyczy Organizatorów turniejów)

Opłata za udział drużyny w turnieju ZSF300 zł
Opłata dodatkowa za każdego psa bez
licencji
65 zł
Opłata dodatkowa za każdego przewodnika
który nie jest członkiem ZSF
65 zł

Protest

Weryfikacja pracy sędziego200 zł

Kary

Kara dla Organizatora za zorganizowanie turnieju zatwierdzonego przez ZSF z niezatwierdzonymi sędziami.400 zł
Kara za niewpłacenie opłat za turniej na rzecz ZSF przez więcej niż 10 dni roboczych od ostatniego dnia turnieju.+50%

„A” – Zwrot kosztów pełniących funkcję Sędziów głównych podczas turnieju – przyjezdnych (powinność Organizatora)

W przypadku dojazdu środkami transportu publicznego (bilet na przejazd w II klasie Inter City lub jego równowartość)na podstawie przedstawionych biletów
W przypadku korzystania z własnego auta, jeśli nie uczestniczy w turnieju jako zawodnik lub ładowacz0,70 zł / km
W przypadku korzystania z własnego auta, jeśli uczestniczy w turnieju jako zawodnik lub ładowacz0,35 zł / km

„B” – Zwrot kosztów pełniących funkcję Sędziów głównych podczas turnieju, którzy nie dojeżdżają własnym autem lub nie zwraca im się kosztów transportu publicznego mają prawo do wynagrodzenia sędziowskiego (powinność Organizatora)

Za sędziowanie turnieju jeśli sędzia nie był członkiem lub ładowaczem w uczestniczącej w turnieju drużynie

100 zł
Za sędziowanie turnieju jeśli sędzia był członkiem lub ładowaczem w uczestniczącej w turnieju drużynie50 zł

Posiłki dla Sędziów głównych (powinność Organizatora)

Minimalna wartość posiłku dla sędziego za każdy dzień turnieju30 zł

„C” – Zwrot kosztów za noclegi Sędziów głównych (powinność Organizatora)

Za nocleg, za dzień turnieju jeśli sędzia nie był członkiem lub ładowaczem w uczestniczącej w turnieju drużynie80 zł
Za nocleg, za dzień turnieju jeśli sędzia był członkiem lub ładowaczem w uczestniczącej w turnieju drużynie40 zł