Tabela opłat ZSF

Opłaty obowiązują od dnia 27 lutego 2022 r.

Roczna licencja zawodnika

Opłata za przedłużenie licencji na rok 202275 zł (do 28.02.2022)
100 zł (po 28.02.2022)
Opłata rejestracyjna w ZSF – uwaga, zawiera już składkę na rok 2022!100 zł

Rejestracja drużyny

Opłata za rejestrację drużyny w ZSF200 zł

Licencje psów

Opłata za wydanie licencji dla psa, którego
przewodnik ma opłaconą licencję zawodnika ZSF
50 zł
Opłata za wydanie licencji dla psa, którego
przewodnik nie ma opłaconej licencji zawodnika ZSF
200 zł
Wydanie duplikatu (zagubionej) licencji15 zł

Sędziowie – szkolenia i egzaminy

Opłata za szkolenie i egzamin na sędziego liniowego75 zł
Opłata za szkolenie i egzamin na sędziego głównego75 zł
Opłata za seminarium z wiedzy sędziowskiej za pomocą Skype50 zł

Tabele opłat turniejowych

1. Opłaty turniejowe na rzecz ZSF (dotyczy Organizatorów turniejów)

Wysokość opłaty od każdej drużyny biorącej udział w turnieju100 zł
Opłata dodatkowa za każdego psa bez licencji50 zł
Opłata dodatkowa za każdego przewodnika, który nie posiada licencji zawodniczej ZSF50 zł
Opłata turniejowa na rzecz ZSF po zakończonym turnieju powinna być pomniejszona o koszt obsługi sędziowskiej wg poniższego klucza: 150 zł za każdego sędziego głównego i 75 zł za każdego sędziego liniowego.

2. Opłaty turniejowe na rzecz organizatora
(dotyczy Organizatorów turniejów oraz startujących drużyn)

Opłata za udział drużyny w turnieju ZSF300 zł
Opłata dodatkowa za każdego psa bez licencji65 zł
Opłata dodatkowa za każdego przewodnika, który nie posiada licencji zawodniczej ZSF65 zł

DRUŻYNY ZAGRANICZNE/FOREIGN TEAMS
Takie drużyny wnoszą tylko jedną opłatę: wpisowe ustalone przez organizatora danego turnieju. [Foreign teams pay only one fee: entry fee set by the tournemant organizer.]

Protest

Weryfikacja pracy sędziego200 zł

Kary

Kara dla organizatora za zorganizowanie turnieju zatwierdzonego
przez ZSF z niezatwierdzonymi sędziami
400 zł
Kara za niewpłacenie opłat za turniej na rzecz ZSF przez więcej
niż 10 dni roboczych od ostatniego dnia turnieju
+50%

Wynagrodzenie dla sędziów

Wynagrodzenie za sędziowanie turnieju dla sędziów głównych150 zł
Wynagrodzenie za sędziowanie turnieju dla sędziów liniowych75 zł

Dane do przelewu na rzecz ZSF

Nr konta40 1090 2590 0000 0001 4326 2069
OdbiorcaZwiązek Sportu Flyball Adres: ul. Żupnicza 20/202, 03-821 Warszawa