Tabela opłat ZSF

Opłaty obowiązują od dnia 1 marca 2023 r. do 28 lutego 2025 r.

Roczna licencja zawodnika

Opłata za przedłużenie licencji na rok 2024
(dotyczy zawodników z aktywną licencją w 2023)
100 zł (do końca lutego)
150 zł (po 1 marca)
Rejestracja nowego zawodnika w ZSF – zawiera już składkę na ten rok!150 zł
Wniosek o wydanie licencji dla nowego zawodnika [klik]
W tytule przelewu prosimy wpisać "LICENCJA ZAWODNICZA 2024".

Rejestracja drużyny

Opłata za rejestrację drużyny w ZSF200 zł
Wniosek o rejestrację drużyny [klik]
Wniosek o rejestrację klubu i drużyny [klik]

Licencje psów

Opłata za wydanie licencji dla psa, którego
przewodnik ma opłaconą licencję zawodnika ZSF
50 zł
Opłata (roczna) za odnowienie licencji okresowej psa15 zł
Opłata za wydanie licencji dla psa, którego
przewodnik nie ma opłaconej licencji zawodnika ZSF
200 zł
Wydanie duplikatu (zagubionej) licencji15 zł
1. Wniosek o rejestrację psa [klik]
2. Wniosek zbiorczy o przedłużenie licencji dla psów klubowych [klik] - prosimy o przesłanie listy zbiorczej wraz z potwierdzeniem przelewu za wszystkie psy, do końca lutego każdego roku.

Każdy startujący pies w danym sezonie musi mieć aktywną licencję.
Co roku należy ją przedłużać.
- Jeżeli pies był zarejestrowany w poprzednim roku lub wcześniej, należy przedłużyć jego licencję w tym roku.
- Jeżeli pies jest zarejestrowany w tym roku, nie należy przedłużać mu licencji, ma aktywną.
- Jeżeli wiadomo lub przypuszczamy, że pies nie będzie biegał w danym sezonie (przerwa, kontuzja, ciąża, inne powody), opłaty odnawialnej nie uiszcza się do końca lutego, a dopłaca przed ewentualnym powrotem psa do startów.  

Sędziowie – szkolenia i egzaminy

Opłata za szkolenie i egzamin na sędziego liniowego75 zł
Opłata za szkolenie i egzamin na sędziego głównego75 zł
Opłata za seminarium z wiedzy sędziowskiej za pomocą Skype50 zł

Tabele opłat turniejowych

1. Opłaty turniejowe na rzecz organizatora
(dotyczy Organizatorów turniejów oraz startujących drużyn)

Opłata za udział drużyny w turnieju ZSFOpłatę każdorazowo ustala organizator turnieju
Opłata za udział drużyny w Mistrzostwach Polski150 zł
Opłata dodatkowa za każdego psa bez licencji65 zł
Opłata dodatkowa za każdego przewodnika, który nie posiada licencji zawodniczej ZSF65 zł
DRUŻYNY ZAGRANICZNE/FOREIGN TEAMS 
Takie drużyny wnoszą tylko jedną opłatę: wpisowe ustalone przez organizatora danego turnieju. [Foreign teams pay only one fee: entry fee set by the tournemant organizer.]

2. Opłaty turniejowe na rzecz ZSF (dotyczy Organizatorów turniejów)

Wysokość opłaty od każdej drużyny biorącej udział w turnieju100 zł
Opłata dodatkowa za każdego psa bez licencji50 zł
Opłata dodatkowa za każdego przewodnika, który nie posiada licencji zawodniczej ZSF50 zł
Opłata turniejowa na rzecz ZSF po zakończonym turnieju powinna być pomniejszona o koszt obsługi sędziowskiej wg poniższego klucza: 160 zł za każdego sędziego głównego i 80 zł za każdego sędziego liniowego.

Protest

Weryfikacja pracy sędziego200 zł

Kary

Kara dla organizatora za zorganizowanie turnieju zatwierdzonego
przez ZSF z niezatwierdzonymi sędziami
400 zł
Kara za niewpłacenie opłat za turniej na rzecz ZSF przez więcej
niż 10 dni roboczych od ostatniego dnia turnieju
+50%

Wynagrodzenie dla sędziów

Wynagrodzenie za sędziowanie turnieju dla sędziów głównych160 zł
Wynagrodzenie za sędziowanie turnieju dla sędziów liniowych80 zł

Dane do przelewu na rzecz ZSF

Nr konta40 1090 2590 0000 0001 4326 2069
OdbiorcaZwiązek Sportu Flyball, ul. Konwaliowa 7, 05-850 Ożarów Mazowiecki