Tabela opłat ZSF

Opłaty obowiązują od dnia 1 marca 2023 r.

Roczna licencja zawodnika

Opłata za przedłużenie licencji na rok 2023 (dotyczy zawodników
z aktywną licencją w 2022)
75 zł (do 28 II 2023)
100 zł (od 1 III 2023)
Rejestracja nowego zawodnika w ZSF – zawiera już składkę na ten rok!100 zł (do 28 II 2023)
150 zł (od 1 III 2023)
Uwaga! 
Opłaty za kolejny, sezon 2024.
Opłata za przedłużenie licencji na rok 2024 - 100 zł. 
Opłata rejestracyjna w ZSF – zawiera już składkę na rok 2024! - 150 zł.

Rejestracja drużyny

Opłata za rejestrację drużyny w ZSF200 zł

Licencje psów

Opłata za wydanie licencji dla psa, którego
przewodnik ma opłaconą licencję zawodnika ZSF
50 zł
Opłata (roczna) za odnowienie licencji okresowej psa15 zł
Opłata za wydanie licencji dla psa, którego
przewodnik nie ma opłaconej licencji zawodnika ZSF
200 zł
Wydanie duplikatu (zagubionej) licencji15 zł
Jeżeli Twój pies jest zarejestrowany w ZSF przed końcem 2022 roku, za rok 2023 należy odnowić jego licencję na sezon opłatą w wysokości 15 zł. 
Jeżeli wiadomo lub przypuszczamy, że pies nie będzie biegał w danym sezonie (przerwa, kontuzja, ciąża, inne powody), opłaty odnawialnej nie uiszcza się do końca lutego, a dopłaca przed ewentualnym powrotem psa do startów.  
Uwaga!
- Osoby płacące za wydanie licencji/rejestrację psa w wysokości 50 zł nie uiszczają dodatkowej opłaty za odnowienie licencji. 
- Sugerowane jest opłacenie odnowienia licencji psów w ramach jednego klubu i przelanie na konto ZSF jednej wspólnej opłaty dołączając listę psów [klik] na najbliższy sezon.

Sędziowie – szkolenia i egzaminy

Opłata za szkolenie i egzamin na sędziego liniowego75 zł
Opłata za szkolenie i egzamin na sędziego głównego75 zł
Opłata za seminarium z wiedzy sędziowskiej za pomocą Skype50 zł

Tabele opłat turniejowych

1. Opłaty turniejowe na rzecz organizatora
(dotyczy Organizatorów turniejów oraz startujących drużyn)

Opłata za udział drużyny w turnieju ZSFOpłatę każdorazowo ustala organizator turnieju
Opłata za udział drużyny w Mistrzostwach Polski150 zł
Opłata dodatkowa za każdego psa bez licencji65 zł
Opłata dodatkowa za każdego przewodnika, który nie posiada licencji zawodniczej ZSF65 zł
DRUŻYNY ZAGRANICZNE/FOREIGN TEAMS 
Takie drużyny wnoszą tylko jedną opłatę: wpisowe ustalone przez organizatora danego turnieju. [Foreign teams pay only one fee: entry fee set by the tournemant organizer.]

2. Opłaty turniejowe na rzecz ZSF (dotyczy Organizatorów turniejów)

Wysokość opłaty od każdej drużyny biorącej udział w turnieju100 zł
Opłata dodatkowa za każdego psa bez licencji50 zł
Opłata dodatkowa za każdego przewodnika, który nie posiada licencji zawodniczej ZSF50 zł
Opłata turniejowa na rzecz ZSF po zakończonym turnieju powinna być pomniejszona o koszt obsługi sędziowskiej wg poniższego klucza: 160 zł za każdego sędziego głównego i 80 zł za każdego sędziego liniowego.

Protest

Weryfikacja pracy sędziego200 zł

Kary

Kara dla organizatora za zorganizowanie turnieju zatwierdzonego
przez ZSF z niezatwierdzonymi sędziami
400 zł
Kara za niewpłacenie opłat za turniej na rzecz ZSF przez więcej
niż 10 dni roboczych od ostatniego dnia turnieju
+50%

Wynagrodzenie dla sędziów

Wynagrodzenie za sędziowanie turnieju dla sędziów głównych160 zł
Wynagrodzenie za sędziowanie turnieju dla sędziów liniowych80 zł

Dane do przelewu na rzecz ZSF

Nr konta40 1090 2590 0000 0001 4326 2069
OdbiorcaZwiązek Sportu Flyball, ul. Konwaliowa 7, 05-850 Ożarów Mazowiecki