Zarząd ZSF

Zarząd Związku Sportu Flyball: 

  1. Marcin Harabin – Prezes Zarządu
  2. Paulina Kołaczyk
  3. Marta Anna Kowalewska 
  4. Ewa Sobolewska
  5. Maria Sołonczak
  6. Joanna Ochman
  7. Bartosz Zych

Komisja Rewizyjna ZSF w składzie:

  1. Agnieszka Matejczuk
  2. Agnieszka Tandecka
  3. Agnieszka Giemza