Zarząd ZSF

Zarząd Związku Sportu Flyball: 

Maria Sołonczak – Prezes Zarząd
➡️ Koordynowanie i kierowanie pracami Zarządu,
Informowanie członków Związku o pracach Zarządu.
Zajmuje się licencjami drużyn, zawodników i psów – prowadzenie rejestru, przyjmowanie wniosków, korespondencja, weryfikacja płatności, odnawianie licencji, przygotowanie i wysyłka licencji.

Monika Karczewska – Wiceprezes Zarządu
➡️ Odpowiedzialna za kontakt na EFC Counsil i szkolenie z EJS.
Dodatkowo koordynator ds. sędziowskich.

Sebastian Kołaczyk – Wiceprezes Zarządu
➡️ Odpowiada za opiekę nad sprzętem ZSF oraz opiekę techniczną strony www.
Odpowiedzialny jest za zamówienie strojów dla sędziów, ubezpieczenie EJS i przygotowanie statuetek na Mank Cup.

Joanna Sokołowska – Sekretarz Generalna Zarządu
➡️ Odpowiedzialna za przygotowywanie i rejestr protokołów z zebrań Zarządu. Składa wnioski do KRS. Koordynacja korespondencji Związku (dokumenty). Walne zebranie – agenda, opieka nad terminami.

Sandra Pawłowska-Kiszka – Skarbnik Zarządu
➡️ Opieka nad kontem bankowym ZSF i jego stanem. Koordynacja przy przygotowaniu planu budżetu. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań finansowych i ich zgodnością z obowiązującymi przepisami.
Odpowiedzialna za współpracę z biurem rachunkowym Związku.
Rozliczenie z organizatorem zawodów (karty wyników, pomiar psów, finanse).

Kamila Stefek – Członek Zarządu
➡️ Odpowiedzialna za zmiany w regulaminie ZSF oraz Mank Cup.
Social media, strona www, wsparcie IT.
Liczy punkty do Mank Cup, opracowuje statystyki OKejek i psów startowych. Podsumowuje turnieje.

Alicja Suszka – Członek Zarządu
➡️ Odpowiedzialna za przygotowanie uchwał zarządu i współtworzenie budżetu ZSF.
Social media i strona www – admin, redaktor.
Przygotowanie, aktualizacja i archiwizacja: punkty flyballowe, tytuły flyballowe, wyniki zawodów, karty wyników, najszybsze psy, rekordy drużyn i Polski.

Komisja Rewizyjna ZSF w składzie:

  1. Agnieszka Matejczuk
  2. Agnieszka Tandecka
  3. Agnieszka Giemza