Wzór zgłoszenia drużyny na zawody

Przygotowaliśmy wzór zgłoszenia na turniej dla Organizatorów.
Pobierz go i dostosuj wg uwag zawartych w pliku.

Link do formularza zgłoszeniowego drużyny na zawody