Podsumowanie walnego zebrania członków 2019

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom Walnego zebrania ZSF Sprawozdawczo – Wyborczego za przybycie i wspólne obradowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stanowisko Prezesa Zarządu objął Marcin Harbin.

Czytaj więcej

Rok wyborczy w ZSF! Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków ZSF

Walne Zebranie Członków ZSF sprawozdawczo – wyborcze w roku 2019 odbędzie się w Warszawie w sobotę 23 lutego 2019. Zebranie rozpocznie się o godzinie 10.00.

Tym samym odwołuje się zebranie zaplanowane na 5. stycznia 2019

Zgodnie z paragrafem 35 punkt 4. “Kandydata na Prezesa Zarządu może zgłosić grupa co najmniej 3 członków zwyczajnych Związku w terminie co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej i składa do Zarządu Związku.” 

Ostateczny termin zgłaszania kandydatów to 9. lutego 2019.

Czytaj więcej

Szkolenie dla kandydatów na sędziów flyball

W dniu 03.03.2018 w Warszawie odbyło się szkolenie sędziowskie.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Koordynatorów ds. Sędziowskich ZSF.

Szkolenie teoretyczne obejmowało regulamin sportu flyball, zasady jego stosowania, trudne decyzje oraz szkolenie z zakresu obsługi systemu EJS.

Czytaj więcej

Walne Zebranie ZSF 2018

Walne Zebranie Członków ZSF w roku 2018 odbędzie się w Warszawie w sobotę 13 stycznia 2018. Zebranie rozpocznie się o godzinie 10.00. Członków ZSF zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt mailowy z Sekretarzem Generalnym ZSF, p. Anną Radomską interdeco.anna@gmail.com.

Po Walnym Zebraniu ZSF 2017

Serdecznie uczestnikom Walnego Zebrania ZSF za merytoryczną dyskusję i sprawne podejmowanie decyzji. Bardzo dziękuję Milenie Wójcickiej za poprowadzenie Zebrania.

Szanowne Kluby, ich liderzy, członkowie ZSF, przypominam, że zmieniły się wysokości i terminy opłacania składek członkowskich.

Czytaj więcej