Wymagania sprzętowe

Jak wygląda tor flyballowy?

Dwa identyczne zestawy przeszkód stoją w niewielkiej odległości od siebie. Boksy są własnością drużyn, pozostałe instalacje – hopki, chwytacze piłek, EJS (elektroniczny system sędziowania) dostarcza organizator.

Odległości wynikają z przelicznika miar długości: stóp na metry. Większość zasad we flyballu europejskim została zaczerpnięta z flyballa amerykańskiego, gdzie obowiązującą miarą długości jest stopa.

Mamy zatem 3,05 m pomiędzy hopkami (10 stóp), 4,57 m od ostatniej hopki do boksu
(15 stóp), 1,83 m od linii startu do pierwszej hopki (6 stóp).  

Na rysunku zaznaczone jest ułożenie mat po jakich biega się w Ameryce Północnej, natomiast w Europie powszechną nawierzchnią jest trawa.

Jak wygląda i jak działa boks flyballowy.

Boks flyballowy jest urządzeniem mechanicznym wyrzucającym piłki po naciśnięciu (skoku psa) na pedał (odpowiedni obszar na boksie).  Wymiary urządzenia i minimalna długość lotu piłki są ściśle określone, przy czym istnieje dowolność przy konstrukcji samego boksu.

W chwili obecnej na rynku dostępnych jest kilka rodzajów boksów, niektóre kluby przygotowują boksy własnej, nierzadko autorskiej konstrukcji.

W chwili obecnej powszechnie używanym (przez najlepsze drużyny) boksem flyballowym jest model “amerykański” z nakładaną piłką na otwór i płaskim, (nie zakrzywionym) pedałem.

Jak jest zbudowana przeszkoda flyballowa?

Przeszkoda flyballowa jest lekką konstrukcją o ściśle określonych w regulaminach rozmiarach. Wysokość pokonywana przez psy to minimum 15 cm, maksimum 32,5 cm. W przedziale tym są ustawiane wysokości będące wielokrotnością 2,5 cm.