Przygotowanie ringu – branding sponsorów

Szczegóły dla organizatorów zawodów dotyczące brandingu

Zgodnie z umowami zawartymi między Związkiem Sportu Flyball a sponsorami: sponsorem strategicznym DOGFRISBEE.PL i sponsorem Metbox, organizatorzy turniejów ZSF, zobowiązani są do spełnienia poniższych warunków dotyczących wykorzystywania sprzętu ZSF.

Bandy
Konieczne jest zamontowanie banerów Dogfrisbee.pl zgodnie z poniższym rysunkiem.
Od początku jednego z namiotów patrząc od rozbiegu, przez bandy za boxami, do końca drugiego namiotu sędziowskiego, również od strony rozbiegu.

Do dyspozycji są 22 banery o długości 3,30 m.

W przypadku zapotrzebowania na większą ilość banerów na strefę rozbiegu, należy zwrócić się do Dogfrisbee.pl, a banery zostaną dostarczone najpóźniej na 2 godziny przed startem pierwszego meczu.

Konieczne jest również zamontowanie 4 banerów Metbox w obszarze między końcem namiotów ZSF a 20 metrem rozbiegu. Banery mają długość 3,30 m. Organizator sam wybiera dokładne miejsce montażu banerów wg. powyższych wytycznych.  

Namioty ZSF
Podczas turniejów ZSF, wymagane jest rozstawienie 2 sztuk namiotów ZSF jako namiotów sędziowskich. Namioty należy stosować łącznie z tylną ścianką.
Łącznie do dyspozycji są 3 namioty ZSF.

Hopki
Podczas zawodów, należy wykorzystywać hopki/przeszkody łącznie z podstawami, należące do ZSF.

System EJS
Podczas zawodów, należy wykorzystywać system EJS należący do ZSF.  


Turnieje halowe

Ze względu na fakt, że warunki na hali mogą być inne od warunków panujących podczas turniejów outdoorowych, zawody halowe mogą podlegać innym zasadom brandingu.

Bandy Dogfrisbee.pl – wymagane jest zamontowanie stelaża (dostępny w ZSF) za boksami. Obrandowanie torów należy skonsultować z zarządem ZSF.
Bandy Metbox – jeżeli warunki pozwolą to prosimy o zamontowanie 1 baneru.
Namioty – nie są wymagana, ale można je wykorzystać.
Hopki – podczas zawodów, należy wykorzystywać hopki/przeszkody łącznie z podstawami, należące do ZSF.  
EJS – podczas zawodów, należy wykorzystywać system EJS należący do ZSF. 


Powyższe warunki dla Dogfrisbee.pl dotyczą wszystkich zawodów pod patronatem ZSF, łącznie z Mistrzostwami Polski w sezonach 2024-2027. Warunki band dla Metbox do końca sezonu 2024.