Jak uzyskać licencję ZSF dla psa?

Dlaczego trzeba wystąpić o wydanie licencji flyballowej dla psa do ZSF?

  1. Pies uczestniczący w oficjalnych turniejach ZSF musi mieć wydaną licencję flyballową lub mieć rozpoczętą procedurę uzyskiwania licencji. Rozpoczęcie procedury oznacza złożenie wniosku i opłacenie go.
  2. Licencja flyballowa wydawana jest psom powyżej 15 miesiąca życia. O wydanie licencji dla psa wnioskuje jego przewodnik. 
  3. Pies, który rozpoczął procedurę wydania licencji, musi następnie zostać zmierzony zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 1.4. oraz 2.8 Regulaminu Sportu Flyball.
Pamiętaj! 
Na przewodniku psa spoczywa obowiązek dopilnowania, aby pies został zmierzony na oficjalnym turnieju ZSF przez zatwierdzonego sędziego ZSF.

Aby wystąpić o wydanie licencji dla psa w ZSF należy spełnić wymienione poniżej warunki:

1. Pobrać i wypełnić „Wniosek o wydanie licencji flyballowej”

Wniosek o wydanie licencji flyballowej psa

2. Dokonać przelewem opłaty za wydanie licencji na konto ZSF:

Nr konta40 1090 2590 0000 0001 4326 2069
OdbiorcaZwiązek Sportu Flyball, ul. Konwaliowa 7, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Tytuł wpłaty:
Imię i nazwisko przewodnika, imię psa, opłata za wydanie licencji

Opłata za wydanie licencji dla psa, którego
przewodnik ma opłaconą licencję zawodnika ZSF
50 zł
Opłata (roczna) za odnowienie licencji okresowej psa15 zł
Opłata za wydanie licencji dla psa, którego
przewodnik nie ma opłaconej licencji zawodnika ZSF
200 zł
Wydanie duplikatu (zagubionej) licencji15 zł

3. Przesłać skan wniosku wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu mailem na zsf.zarzad@gmail.com

Pamiętaj! 
Wypełniony wniosek o wydanie licencji musi zostać przesłany do ZSF najpóźniej 14 dni przed datą rozpoczęcia zawodów, na które pies został zgłoszony. Opłata za wydanie licencji musi być wpłacona na konto ZSF najpóźniej 10 dni przed datą rozpoczęcia zawodów.
Ważne!
Wniosek o wydanie licencji dla psa może być przesłany wraz z „Wnioskiem o wydanie licencji dla zawodnika”. 

Licencję dla psa należy odnawiać co roku

Każdy startujący pies w danym sezonie, musi mieć aktywną licencję.
Co roku należy ją przedłużać.

– Jeżeli pies był zarejestrowany w poprzednim roku lub wcześniej, należy przedłużyć jego licencję w tym roku.
– Jeżeli pies jest zarejestrowany w tym roku, nie należy przedłużać mu licencji, ma aktywną.
– Jeżeli wiadomo lub przypuszczamy, że pies nie będzie biegał w danym sezonie (przerwa, kontuzja, ciąża, inne powody), opłaty odnawialnej nie uiszcza się do końca lutego, a dopłaca przed ewentualnym powrotem psa do startów.

Wniosek zbiorczy o przedłużenie licencji dla psów klubowych [klik] należy przesłać mailowo na adres ZSF wraz z potwierdzeniem przelewu za wszystkie psy, do końca lutego każdego roku.