Szkolenie dla kandydatów na sędziów flyball

W dniu 03.03.2018 w Warszawie odbyło się szkolenie sędziowskie.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Koordynatorów ds. Sędziowskich ZSF.

Szkolenie teoretyczne obejmowało regulamin sportu flyball, zasady jego stosowania, trudne decyzje oraz szkolenie z zakresu obsługi systemu EJS.

W szkoleniu na sędziów liniowych udział wzięło 14 kandydatów z 7 klubów zrzeszonych w ZSF.

Przed kandydatami na sędziów linowych egzamin pisemny, a po jego pozytywnym zaliczeniu, szkolenie praktyczne obejmujące sędziowanie pod nadzorem w trakcie oficjalnych turniejów ZSF.

Anna Bielik

Koordynator ds. sędziowskich