Walne Zebranie ZSF

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom pierwszego, historycznego Walnego Zebrania Związku Sportu Flyball, które odbyło się w dniu dzisiejszym. W szczególności składam wyrazy podziękowania przedstawicielom Klubów zarejestrowanych w ZSF,

uczestnikom Walnego Zebrania z tzw. głosem stanowiącym: Marcin Ślązok w imieniu Warriors, Monika Karczewska w imieniu Psiakrew FC, Ewa Sobolewska w imieniu Ultra FT, Jan Tadeusz Doliński w imieniu Fractal, Ewa Zdun imieniu Gypsies, Krzysztof Mikołajczyk w imieniu Triggers, Artur Stebiński w imieniu Woof, Ania Kułakowska w imieniu Unleashed. Dziękuję Przewodniczącej Walnego Zebrania – Anka Bielik oraz Sekretarzowi Anna Radomska. Dziękuję za merytoryczną, zaangażowaną dyskusję i trafne decyzje, które pomogą w rozwoju flyballu w Polsce.

Dariusz Radomski

Podczas Zebrania dokonano zmian m. in. w Regulaminie Sportu Flyball, więcej szczegółów  można znaleźć na stronie Uchwały Zarządu.