SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW FLYBALL

W dniu 19.03.2016 odbędzie się szkolenie dla kandydatów na sędziów flyball.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu i uzyskaniem licencji sędziego
flyball prosimy o przesłanie załączonego „Formularza zgłoszenia na szkolenie sędziowskie ZSF” na wskazany w formularzu adres mailowy.
 

Ważne informacje:

  1. Sędzią flyball może być wyłącznie osoba będącą członkiem Związku Sportu
    Flyball.
  2. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona. Obowiązuje zasada – każdy Klub flyballowy ma możliwość wyznaczenia po jednym ze swoich członków na szkolenie sędziowskie.
    W przypadku, gdy Klub nie zgłosi swojego kandydata na szkolenie w ciągu 7 dni od przesłania przez Koordynatora ds. Sędziowskich do Liderów Klubów informacji o szkoleniu, przyjmowani będą kandydaci z pozostałych Klubów, według kolejności zgłoszeń.
  3. Szkolenie jest płatne. Opłata za udział w szkoleniu wynosi 75zł.
  4. Szkolenie składa się z dwóch części:
  • Szkolenie teoretyczne obejmujące regulamin sportu flyball, zasady jego stosowania oraz szkolenie z obsługi systemu EJS – 19.03.2016
  • Szkolenie praktycznie obejmujące sędziowanie pod nadzorem – w trakcie oficjalnych turniejów ZSF.

W imieniu ZSF – Anna Bielik
Koordynator ds. sędziowskich i Sędzia główna