INFORMACJA

Informuję, że w związku z kilkukrotnymi próbami nadużywania zasad dobrych obyczajów w kontaktach z członkami Zarządu ZSF zawieszam czasowo możliwość konsultacji z Zarządem oraz Koordynatorami ZSF d/s Sędziowskich do chwili ogłoszenia uchwały definiującej platformę komunikacyjną.

Prezes Związku Sportu Flybal

Dariusz Radomski