Uchwała o powstaniu platformy komunikacyjnej

W nawiązaniu do Informacji opublikowanej w Aktualnościach w dniu 10.06.2016 podaję do wiadomości treść znoszącej jej Uchwały:

“Uchwała Zarządu Związku Sportu Flyball z dnia 13 czerwca 2016 r.

Ustanawia się platformę komunikacyjną do wymiany informacji pomiędzy liderami klubów, a Zarządem ZSF w postaci grupy zamkniętej na portalu Facebook. Podstawowymi motywami założenia grupy jest umożliwienie zadawania pytań i kierowanie wniosków do Zarządu oraz konsultowanie decyzji Zarządu z liderami Klubów zrzeszonych w ZSF. Pytania i wnioski będą dotyczyć zasad działania ZSF, w szczególności regulaminów i statutu. W sprawach organizacyjnych ważność zachowują dotychczasowe kontakty: praca sędziów, szkolenie adeptów sędziowskich – zamknięta grupa ZSF-Sędziowie i Adepci pozostałe kwestie – Sekretarz Generalny przez kontakt mailowy. Grupa będzie miała nazwę Kontakt ZSF, a administratorem będzie Skarbnik ZSF.”