Po Walnym Zebraniu ZSF 2017

Serdecznie uczestnikom Walnego Zebrania ZSF za merytoryczną dyskusję i sprawne podejmowanie decyzji. Bardzo dziękuję Milenie Wójcickiej za poprowadzenie Zebrania.

Szanowne Kluby, ich liderzy, członkowie ZSF, przypominam, że zmieniły się wysokości i terminy opłacania składek członkowskich.

Read More

Walne Zebranie ZSF

Walne Zebranie Członków ZSF odbędzie się w Warszawie w sobotę 14 stycznia 2017. Zebranie rozpocznie się o godzinie 11. Członków ZSF zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt mailowy z Sekretarzem Generalnym ZSF, p. Anną Radomską interdeco.anna@gmail.com.

UWAGI DLA KAPITANÓW I CZŁONKÓW DRUŻYN

Po ostatnich zawodach zebraliśmy kilka spostrzeżeń / uwag, które chcielibyśmy Wam przekazać. Poniżej przedstawiamy sytuacje wraz z naszymi wyjaśnieniami.

Read More

Uchwała o powstaniu platformy komunikacyjnej

W nawiązaniu do Informacji opublikowanej w Aktualnościach w dniu 10.06.2016 podaję do wiadomości treść znoszącej jej Uchwały:

“Uchwała Zarządu Związku Sportu Flyball z dnia 13 czerwca 2016 r.

Read More

INFORMACJA

Informuję, że w związku z kilkukrotnymi próbami nadużywania zasad dobrych obyczajów w kontaktach z członkami Zarządu ZSF zawieszam czasowo możliwość konsultacji z Zarządem oraz Koordynatorami ZSF d/s Sędziowskich do chwili ogłoszenia uchwały definiującej platformę komunikacyjną.

Prezes Związku Sportu Flybal

Dariusz Radomski