Czeskie Eager’s Cup 2019

Podczas minionego weekendu reprezentacja polskich drużyn ZSF ścigała się w czeskim turnieju Eager’s Cup organizowanym corocznie w Żamberku.

Reprezentacja polskich drużyn ZSF w dywizjach przedstawiała się następująco:

dywizja 1 – Fractal International Affair
dywizja 2 – Fractal Voodo
dywizja 5 – Ultra Concrete (czyli połączenie dwóch drużyn)
dywizja 6 – Synergy

Read More

Szkolenie sędziów flyball 2019

Po raz pierwszy w historii ZSF szkolenie odbyło się na własnym systemie
Electronic Judging System (EJS), którego od kwietnia 2019 Związek jest właścicielem. Ten niezbędny do przeprowadzania turniejów sprzęt został współfinansowany przez naszego partnera – firmę MANK mank. mrożonki dla psów, za co bardzo dziękujemy!

Read More

Podsumowanie walnego zebrania członków 2019

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom Walnego zebrania ZSF Sprawozdawczo – Wyborczego za przybycie i wspólne obradowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stanowisko Prezesa Zarządu objął Marcin Harbin.

Read More

Rok wyborczy w ZSF! Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków ZSF

Walne Zebranie Członków ZSF sprawozdawczo – wyborcze w roku 2019 odbędzie się w Warszawie w sobotę 23 lutego 2019. Zebranie rozpocznie się o godzinie 10.00.

Tym samym odwołuje się zebranie zaplanowane na 5. stycznia 2019

Zgodnie z paragrafem 35 punkt 4. “Kandydata na Prezesa Zarządu może zgłosić grupa co najmniej 3 członków zwyczajnych Związku w terminie co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej i składa do Zarządu Związku.” 

Ostateczny termin zgłaszania kandydatów to 9. lutego 2019.

Read More

Szkolenie dla kandydatów na sędziów flyball

W dniu 03.03.2018 w Warszawie odbyło się szkolenie sędziowskie.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Koordynatorów ds. Sędziowskich ZSF.

Szkolenie teoretyczne obejmowało regulamin sportu flyball, zasady jego stosowania, trudne decyzje oraz szkolenie z zakresu obsługi systemu EJS.

Read More