Regulaminy i pliki do pobrania

Regulaminy ZSF

Wnioski

Dla sędziów

Dla organizatorów

Wzór zgłoszenia drużyny na turniej

Plik można także pobrać w formacie xls

Kwotę łączną należy wpłacić na konto ZSF w ciągu 10 dni roboczych od dnia zakończenia zawodów.

Nr konta40 1090 2590 0000 0001 4326 2069
OdbiorcaZwiązek Sportu Flyball Adres: ul. Żupnicza 20/202, 03-821 Warszawa

Tytuł wpłaty: nazwa turnieju, opłata turniejowa wg zestawienia opłat turniejowych na rzecz ZSF