Podsumowanie Walnego Zebrania członków ZSF

1 lutego 2020 r. na Malcie odbyło się Walne Zebranie członków ZSF.
Oczywiście nie na wyspie Malta, ale w sali Hotelu Ibis, której nazwa wzięła się od jednego z poznańskich fyrtli.
Spotkanie rozpoczęło się punktualnie o 10:00.
Omówione zostały na nim zaplanowane tematy.

Ale zanim zaczęły zapadać decyzje co do przyszłości polskiego flyballu, zarząd rozliczył się za rok urzędowania, przedstawiając sprawozdanie. Uczestnicy spotkania jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium za rok 2019.

Jeszcze przed dyskusją na ustalone tematy, Prezes Marcin Harabin wręczył trofea oraz dyplomy najlepszym w ubiegłorocznej – pierwszej edycji Pucharu Polski we Flyballu – Mank Cup 2019.

Czytaj więcej

Walne Zebranie Sprawozdawcze – agenda

Drodzy członkowie ZSF, przedstawiamy Wam agendę na tegoroczne walne zebranie sprawozdawcze.
Spotkanie odbędzie się w Hotelu IBIS w Poznaniu, 1 lutego o godz. 10:00.

Czytaj więcej

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych członków ZSF na Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Chętnych prosimy o zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza.
Na zgłoszenia czekamy do 31 grudnia.
Dodatkowo zachęcamy do zaproponowania tematów do omówienia na Walnym Zebraniu, które można wpisać w formularzu.

Porządek obrad, zgodnie ze statutem, zostanie przedstawiony na minimum 21 dni przed zebraniem.