ZMIANY W REGULAMINIE CZESKIEGO ZWIĄZKU FLYBALL

Sezon flyballowy 2016 zbliża się wielkimi krokami.
Zwracamy uwagę na najważniejsze zmiany w regulaminie czeskiego Związku Flyball:

  1. Sędzia główny decyduje o zwycięzcy wyścigu. W razie wątpliwości może zasięgnąć rady sędziów liniowych oraz sprawdzić zapis EJS. Korzystanie z zapisu wideo w celu wskazania zwycięzcy wyścigu jest zabronione.
  2. Ustalanie BO dla dywizji – W przypadku dywizji z najlepszym zgłoszonym czasem drużyny 20,00 sek lub lepszym, czas BO dla danej dywizji jest o 0,5 sek lepszy od najlepszego zgłoszonego czasu w tej dywizji.
  3. Seed Times – drużyna zagraniczna ma obowiązek przedstawienia uzasadnienia dla zgłaszanego przez siebie czasu np. przedstawiając rejestr najlepszych czasów drużyn prowadzony w jej kraju lub wyniki z ostatnich turniejów, w których brała udział. Jeśli drużyna zagraniczna nie ma możliwości potwierdzenia zgłaszanego przez siebie czasu, zgłoszony czas będzie jednocześnie jej indywidualnym BO.
  4. Jeśli pies wystartuje, ale nie przekroczy linii startu/mety i np. zawróci, to nie jest to traktowane jako błąd. Pies może zostać wystartowany ponownie bez konieczności powtarzania swojego biegu po zakończeniu biegu drużyny.
  5. Jeśli pies zakończy swój bieg i wróci na tor, nie będzie to traktowane jako błąd jeśli pies nie przeszkodzi drużynie przeciwnej.
  6. Uznawanie licencji drużyn zagranicznych – W przypadku drużyn zagranicznych organizator może uznać jedynie licencje wydane przez krajowe Związki Sportu Flyball wystawione w oparciu o pomiar wysokości psa w kłębie. W przypadku psów nieposiadających licencji lub posiadających licencje wystawioną w oparciu o pomiar długości kości łapy, Organizator turnieju musi dokonać pomiaru psa.

Przygotowała
Anna Bielik