Po Walnym Zebraniu ZSF 2017

Serdecznie uczestnikom Walnego Zebrania ZSF za merytoryczną dyskusję i sprawne podejmowanie decyzji. Bardzo dziękuję Milenie Wójcickiej za poprowadzenie Zebrania.

Szanowne Kluby, ich liderzy, członkowie ZSF, przypominam, że zmieniły się wysokości i terminy opłacania składek członkowskich.

Nowa składka w wysokości 75 zł powinna być wpłacona do końca lutego. Nie opłacenie składki do 31 marca będzie skutkować skreśleniem z listy członków ZSF

Składy Klubów powinny być przesłane na nowym formularzu (z podpisem właściciela psa) przed pierwszym oficjalnym turniejem w sezonie.

Pełna treść Uchwały Zarządu ZSF z dnia 14 stycznia 2017 znajdziecie TUTAJ