Podsumowanie Walnego Zebrania członków ZSF

1 lutego 2020 r. na Malcie odbyło się Walne Zebranie członków ZSF.
Oczywiście nie na wyspie Malta, ale w sali Hotelu Ibis, której nazwa wzięła się od jednego z poznańskich fyrtli.
Spotkanie rozpoczęło się punktualnie o 10:00.
Omówione zostały na nim zaplanowane tematy.

Ale zanim zaczęły zapadać decyzje co do przyszłości polskiego flyballu, zarząd rozliczył się za rok urzędowania, przedstawiając sprawozdanie. Uczestnicy spotkania jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium za rok 2019.

Jeszcze przed dyskusją na ustalone tematy, Prezes Marcin Harabin wręczył trofea oraz dyplomy najlepszym w ubiegłorocznej – pierwszej edycji Pucharu Polski we Flyballu – Mank Cup 2019.

Kasia odbiera puchar dla drużyny Fractal VooDoo
za wygranie 1 dywizji Mank Cup 2019

Wręczono także certyfikaty właścicielom psów, które punktami flyballowymi wybiegały sobie tytuły flyballowe. Wręczyliśmy aż 154 certyfikaty!!!

Sędziowie, którzy otrzymali licencje w 2019 roku, otrzymali pisemne gratulacje z rąk koordynatorów sędziów.

Ustalone postulaty/zagadnienia:

  • utrzymanie wysokości opłat: członkowskiej, rejestracyjnej, za rejestrację drużyny oraz wydanie licencji dla psa,
  • ustalenie terminu aktualizacji składów psów należących do klubów na 29 lutego 2020,
  • ustalenie terminu i formuły pierwszych związkowych Mistrzostw Polski,
  • wprowadzenie zmian w regulaminie sędziowskim,
  • zmiana sposobu pomiaru psów i wysokości hopek na FCI,
  • wprowadzenie ram do boxów,
  • obowiązek wydelegowania z drużyny sędziego lub pomocnika na zawody ZSF,
  • wprowadzenie informacji na temat Clean Time na turniejach,
  • wprowadzenie utrzymania 1/2 składu drużyny jako warunku koniecznego do klasyfikacji w Pucharze Polski Mank Cup.

Oprócz powyższych zagadnień, o których z czasem napiszemy Wam więcej, poruszono szereg innych kwestii, które spotkały się z aprobatą większości członków spotkania. Zarząd ZSF został zobligowany do ich szczegółowej analizy i przedstawienia propozycji wdrożenia.
Bądźcie czujni 🙂

Zebranie było zdaniem uczestników owocne, konkretne, a nawet udało się je zakończyć godzinę przed ustalonym czasem.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność, zaproponowane tematy do umówienia i ożywioną dyskusję.
Do zobaczenia na zawodach!