Podsumowanie walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ZSF

11 lutego 2023 roku w miejscowości Zielonki-Parcela odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Związku Sportu Flyball. Spotkanie rozpoczęło się o 11:00 i zakończyło chwilę po godzinie 16:00.

Na początku spotkania zarząd rozliczył się za rok urzędowania, przedstawiając sprawozdanie. Uczestnicy spotkania jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium za rok 2022.

Kluczowym punktem zebrania było wybranie nowego zarządu oraz komisji rewizyjnej. W tajnym głosowaniu wybrano zarząd w składzie:

 • Maria Sołonczak – prezes
 • Monika Karczewska – wiceprezes
 • Sebastian Kołaczyk  – wiceprezes
 • Joanna Sokołowska – sekretarz generalny
 • Sandra Pawłowska-Kisza – skarbnik
 • Alicja Suszka – członek zarządu
 • Kamila Stefek – członek zarządu

Skład komisji rewizyjnej pozostał bez zmian:

 • Agnieszka Matejczuk
 • Agnieszka Siemka-Giemza
 • Agnieszka Tandecka

W trakcie zebrania przegłosowano poniższe:

 • zmiana wysokości opłaty za przedłużenie licencji zawodnika z 75 na 100 złotych, a opłaty rejestracyjnej w ZSF ze 100 na 150 złotych
 • utrzymanie opłaty za wydanie licencji psa w wysokości 50 złotych
 • wprowadzenie nowej opłaty za przedłużenie licencji psa w wysokości 15 złotych
 • zmiana wysokości wynagrodzenia dla sędziów liniowych z 75 na 80 złotych
 • zmiana wysokości wynagrodzenia dla sędziów głównych ze 150 na 160 złotych
 • wprowadzenie możliwości zgłaszania awarii boksu poprzez skrzyżowanie rąk nad głową
 • zmiana zapisu regulaminu dotyczącego weryfikacji awarii boksu
 • ustalono formułę Mistrzostw Polski 2023
 • ustalono termin i organizatora Mistrzostw Polski 2023
 • zarząd został zobligowany do przygotowania propozycji organizacji mistrzostw polski w zakresie zasad klasyfikacji, ewentualnego limitu drużyn i innych reguł do 31 marca 2023
 • wprowadzenie wpisowego za mistrzostwa Polski w wysokości 150 złotych
 • ustalono, że najbliższe spotkanie sprawozdawcze odbędzie się w wersji zdalnej

Cały protokół możecie przeczytać [tutaj]

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność i żywą dyskusję. Do zobaczenia na zawodach!