Agenda na Walne zebranie ZSF

Agenda Walnego zebrania członków ZSF [klik]