Tag: szkolenie

Szkolenie sędziów flyball 2019

Po raz pierwszy w historii ZSF szkolenie odbyło się na własnym systemie Electronic Judging System (EJS), którego od kwietnia 2019 Związek jest właścicielem. Ten niezbędny do przeprowadzania turniejów sprzęt został współfinansowany przez naszego partnera – firmę MANK mank…. Read More

Szkolenie dla kandydatów na sędziów flyball

W dniu 03.03.2018 w Warszawie odbyło się szkolenie sędziowskie. Szkolenie zostało zorganizowane przez Koordynatorów ds. Sędziowskich ZSF. Szkolenie teoretyczne obejmowało regulamin sportu flyball, zasady jego stosowania, trudne decyzje oraz szkolenie z zakresu obsługi systemu EJS.

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW FLYBALL

W dniu 19.03.2016 odbędzie się szkolenie dla kandydatów na sędziów flyball. Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu i uzyskaniem licencji sędziegoflyball prosimy o przesłanie załączonego „Formularza zgłoszenia na szkolenie sędziowskie ZSF” na wskazany w formularzu adres mailowy.