Rok wyborczy w ZSF! Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków ZSF

Walne Zebranie Członków ZSF sprawozdawczo – wyborcze w roku 2019 odbędzie się w Warszawie w sobotę 23 lutego 2019. Zebranie rozpocznie się o godzinie 10.00.

Tym samym odwołuje się zebranie zaplanowane na 5. stycznia 2019

Zgodnie z paragrafem 35 punkt 4. “Kandydata na Prezesa Zarządu może zgłosić grupa co najmniej 3 członków zwyczajnych Związku w terminie co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej i składa do Zarządu Związku.” 

Ostateczny termin zgłaszania kandydatów to 9. lutego 2019.

Lista zgłoszeń kandydatów na Prezesa ZSF jest jawna i publikowana poniżej:

1. Dariusz Radomski zgłoszony 21.01. o 12:07 przez Rude Dogz.

2. Marcin Harabin zgłoszony 21.01. o 14:53 przez Ultra Flyball Team.

3. Marcin Harabin zgłoszony 23.01. o 12:34 przez Woof.

4. Dariusz Radomski zgłoszony 24.01. o 17:26 przez Warriors.

5. Marcin Harabin zgłoszony 24.01. o 22:23 przez Concrete Flyball.

6. Dariusz Radomski zgłoszony 26.01. o 9:03 przez Synergy Flyball Team.

7. Dariusz Radomski zgłoszony 27.01. o 20:43 przez Triggers Flyball Team.

8. Marcin Harabin zgłoszony 29.01. o 11:07 przez Fractal Flyball Team.

9. Ewa Sobolewska zgłoszona 8.02. o 10:06 przez Cross Dogs.

Lista Kandydatów na Prezesa ZSF, którzy uzyskali wymagane, co najmniej trzy głosy poparcia klubów:

1. Marcin Harabin zgłoszony przez Ultra, Woof, Concrete i Fractal

2. Dariusz Radomski zgłoszony przez: Rude Dogz, Warriors, Triggers i Synergy 

Członków ZSF zainteresowanych udziałem prosimy o rejestrację za pomocą formularza zgłoszeniowego: KLIK!