Podsumowanie walnego zebrania członków 2019

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom Walnego zebrania ZSF Sprawozdawczo – Wyborczego za przybycie i wspólne obradowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stanowisko Prezesa Zarządu objął Marcin Harbin.

Został również wybrany nowy Zarząd, w którego skład wchodzą :

  • Paulina Kołaczyk
  • Joanna Ochman
  • Marta Anna Kowalewska
  • Ewa Sobolewska
  • Maria Sołonczak
  • Bartosz Zych

Oraz Komisja Rewizyjna:

  • Anna Jaroszek
  • Agnieszka Matejczuk
  • Agnieszka Tandecka

W imieniu całego nowego Zarządu dziękujemy za poparcie i obdarzenie nas zaufaniem. Chcielibyśmy również serdecznie podziękować dotychczasowym członkom zarządu, a przede wszystkim osobie, która dała początek Flyballowi w Polsce, Dariuszowi Radomskiemu.
Dziękujemy za zaangażowanie i wkład w rozwój Związku Sportu Flyball.

Uprzejmie informujemy o zmianie wysokości opłat w sezonie 2019.