Ania i Tim zrezygnowali z funkcji koordynatorów ds. sędziów ZSF

Po kilku latach sprawowania funkcji koordynatorów do spraw sędziów ZSF, Ania Bielik i Tim Symes złożyli rezygnacje ze swoich stanowisk.
To właśnie dzięki Nim, możemy dzisiaj mówić o polskim Regulaminie Sportu Flyball, który powstał na kanwie innych regulaminów.

Od początku istnienia ZSF, Ania i Tim odpowiedzialni byli za szkolenie przyszłych sędziów, opracowali także zasady ich licencjonowania.
Jako koordynatorzy sprawdzili dziesiątki egzaminów pisemnych, przyznali dziesiątki licencji.

Zajmowali się również układaniem planu sędziowania na każdy z turniejów ZSF.

Służyli radą i byli konsultantami, z których wiedzy korzystali wszyscy sędziowie.
Zawsze zachęcali innych do dzielenia się wątpliwościami i dyskusji o trudnych sytuacjach na ringu.

Aniu, Timie, bardzo Wam dziękujemy za Waszą pracę, która nieustannie przyczynia się do rozwijania polskiego flyballu!